FIV en FeLV

FIV (Feline Immunodeficientie Virus of wel kattenaids) is een virus dat wordt overgebracht via bloedcontact. Vooral via vecht- en bijtwonden worden katten geïnfecteerd. De ziekte komt het meest voor onder normale huiskatten die naar buiten gaan en in het bijzonder bij katers die vaak vechten. Ook katten die uit het buitenland komen of waarvan de herkomst niet bekend is, hebben een verhoogd risico geïnfecteerd te zijn. Kattenaids is helaas niet te genezen. Het is erg belangrijk dat katten waarbij FIV is gediagnosticeerd door middel van een bloedtest, geen andere katten kunnen besmetten. Dit betekent dat ze alleen gehuisvest dienen te worden en dus niet in het kattenhotel (in een groep) kunnen worden opgenomen. Wij verzoeken dan ook uitdrukkelijk katteneigenaren die één of meerdere katten hebben met een verhoogd risico op infectie, dit te laten testen dmv een bloedtest, alvorens ze te plaatsen in het kattenhotel.

FeLV (Feline Leukemie Virus of wel Leucose) is een virus dat voornamelijk wordt verspreid via speekselcontact (uit elkaars bakje drinken/eten, elkaar wassen/likken), maar ook via bloed, urine en ontlasting. FeLV wordt voornamelijk door langdurig sociaal contact overgedragen, maar ook door een bijtwond met vechten. Katten die in een groep samenleven en onderling niet vechten hebben dus ook kans op besmetting als er een kat met FeLV in de groep zit. Niet alle katten die besmet raken met het virus worden ziek. Katten die het virus niet kunnen bestrijden worden ziek en zullen het virus gaan uitscheiden. Een kat die zelf nog niet ziek hoeft te zijn, kan wel besmettelijk zijn voor andere katten. Deze katten worden “dragers” genoemd. Het bestrijden van FeLV berust dus vooral op het opsporen van dragers die ongemerkt andere katten besmetten. Katten die uit het buitenland komen of waarvan de herkomst niet bekend is, hebben een verhoogd risico drager te zijn. Het is erg belangrijk dat katten waarbij FeLV is gediagnosticeerd door middel van een bloedtest, geen andere katten kunnen besmetten. Dit betekent dat ze alleen gehuisvest dienen te worden en dus niet in het kattenhotel (in een groep) kunnen worden opgenomen. Wij verzoeken dan ook uitdrukkelijk katteneigenaren die één of meerdere katten hebben met een verhoogd risico op infectie, dit te laten testen dmv een bloedtest, alvorens ze te plaatsen in het kattenhotel.